e-Sindikat – napokon potpuna digitalizacija!

S njime papirnata administracija odlazi u povijest!

Uz e-sindikat zaboravite na rokovnik i tablice u kojima ste do sada vodili administraciju članova svoga sindikata. e-sindikatu možete pristupiti bilo kada i s bilo kojeg uređaja.

Features illustration
Olakšan pristup informacijama

Jednostavno i brzo komunicirajte sa članovima Sindikata koristeći korisnički portal.

Objavite natječaje, obavijesti, događanja, omogućite elektronski predaju obrazaca. Jednostavno i brzo komunicirajte sa članovima sindikata koristeći korisnički portal.

 • Elektronska predaja obrazaca
 • Komunikacijski portal
 • Provođenje glasanja
 • Objavljivanje natječaja
 • Prijave na događanja
 • Upravljanje blagajnom

Isprobajte aplikaciju - bez obaveza!

Želite li iskusiti budućnost poslovanja na vlastitim uvjetima? Sada imate priliku! Isprobajte našu demo verziju aplikacije i otkrijte kako možete unaprijediti svoje poslovanje.

Započnite

Digitalizirajte poslovanje Vašeg sindikata

Omogućite ovlaštenim osobama i članovima jednostavno sudjelovanje u svim aktivnostima Sindikata i automatizirajte svakodnevne poslovne procese te se na taj način riješite papirnate administracije.

Olakšan pristup

Sve ovlaštene osobe mogu pristupiti informacijama važnim za poslovanje u nekoliko klikova, na bilo kojem digitalnom uređaju i u bilo koje vrijeme.

Jednostavno upravljanje

Zaprimajte zahtjeve i predane obrasce članova, upravljajte dokumentacijom, događanjima, natječajima i podognostima dostupnim članovima.

Izravna komunikacija

Šaljite poruke i obavijesti članovima ili grupama članova Sindikata. Obavijestite članove o potrebnom ažuriranju podataka, statusu zahtjeva, njihovim obvezama i pravima.

Brže djelovanje Sindikata

Omogućite provođenje e-Glasanja ili e-Anketa za brzu, jeftinu i efikasnu provjeru volje članova Sindikata.

Upravljanje blagajnom

Olakšajte pristup financijskim sredstvima za sve članove kroz modul Blagajne uzajamne pomoći. Na jednostavan i automatiziran način upravljajte članstvima, uplatama, isplatama i financijskim izvještajima.

13 jednostavnih modula za digitalizaciju Vašeg Sindikata

Upoznajte upravljačke module aplikacije e-Sindikat namijenjene administratorima sindikata i članovima s višom razinom ovlasti.

Tabs 01

e-Profil

Upravljajte članovima sindikata i njihovim podacima. Osim osnovnih podataka, možete voditi evidenciju o članarinama, pozajmicama, uplatama i isplatama te razinama ovlasti članova.

Vidi više

Jednostavna registracija i pristup

Registrirajte se i započnite 45 dana besplatnog korištenja aplikacije uz velike pogodnosti za sve Vaše članove. Za više informacija pročitajte naše Uvjete korištenja i Politiku privatnosti.

1. Registracija

Registrirajte se i započnite 45 dana besplatnog korištenja aplikacije uz velike pogodnosti za sve Vaše članove. Potpišite ugovor da možete besplatno početi koristiti prvih 45 dana Premium verziju sa svim funkcionalnostima ili BASIC verziju s određenim funkcionalnostima, bez penala za raskid ugovora u tom roku. Za više informacija pročitajte naše Uvjete korištenja i Politiku privatnosti.

2. Prijenos podataka

Učitajte podatke o članovima Vašeg sindikata i prenesite podatke iz drugih aplikacija. Zbog naše obaveze čuvanja Vaših podataka i ne dijeljenja informacija o Vašim članovima nužno je potrebno potpisati Ugovor, da bi štitio obje strane u postupku.

3. Početak korištenja

Bezbrižno započnite korištenje aplikacije e-Sindikat i njezinih Premium ili BASIC modula kroz 45 probnih dana.To je dovoljan rok korištenja da odlučite želite li nastaviti koristiti aplikaciju ili ne. Ako korištenjem iste, u tom roku od 45 dana utvrdite da Vam ona ne odgovara, jednostavno popunite obrazac Zahtjeva za raskid ugovora bez plaćanja penala, ovjerite ga i dostavite nam ga sa službene e-mail adrese.

Prije donošenja odluke o korištenju Besplatnih probnih 45 dana Premium ili BASIC aplikacije e-Sindikat potpisom ugovora, aplikaciju e-Sindikat možete isprobati na demo okruženju iz pozicije člana ili pozicije administratora Sindikata. Demo verzija dostupna je kao Premium verzija.

Česta pitanja

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite.

Kontaktiraj nas

CJENIK

Pronađite paket za Vas

Svi Premium paketi obuhvaćaju sve dostupne module i korisnička sučelja. Cijena paketa formira se prema broju članova jer o tome ovise tehničke značajke izvedbe i isporuke aplikacije te osigurana razina korisničke podrške. Navedene značajke primjenjuju na cijelo vrijeme trajanja Ugovora.

e-sindikat BASIC

do 500 članova – 599,00€ (+PDV)/mjesečno

Isprobajte 45 dana besplatno
 • korištenje aplikacije do ugovorenog broja članova
 • korištenje modula: e-Profil, e-Iskaznica, e-Poruke, e-Glasanje, e-Ankete, e-Novosti i e-Pogodnosti
 • 2 GB prostora za pohranu podataka
 • redovno održavanje aplikacije uz periodičke nadogradnje
 • tehnička podrška (prvenstveno administratorima) isključivo putem maila i u radno vrijeme.

e-sindikat Premium SILVER

do 1.500 članova – 1.000,00€ (+PDV)/mjesečno

Isprobajte 45 dana besplatno
 • korištenje aplikacije do ugovorenog broja članova
 • korištenje svih modula: BASIC + e-Blagajna, e-Obrasci, e-Dokumenti, e-Događanja, e-Natječaji i e-Edukacije
 • 200 GB prostora za pohranu podataka
 • redovno održavanje aplikacije uz periodičke nadogradnje
 • tehnička podrška korisnicima (prvenstveno administratorima) unutar radnog vremena
 • dodavanje novih značajki i funkcionalnosti aplikacije (ukoliko su izvedene; bez naknade)
 • kontinuirano osvježavanje baze Čestih pitanja i odgovora

e-sindikat Premium GOLD

do 5000 članova – 2.000,00€ (+PDV)/mjesečno

Isprobajte 45 dana besplatno
 • korištenje aplikacije do ugovorenog broja članova
 • korištenje svih modula: BASIC + e-Blagajna, e-Obrasci, e-Dokumenti, e-Događanja, e-Natječaji i e-Edukacije
 • 400 GB prostora za pohranu podataka
 • redovno održavanje aplikacije uz periodičke nadogradnje
 • tehnička podrška korisnicima (prvenstveno administratorima) unutar radnog vremena
 • dodavanje novih značajki i funkcionalnosti aplikacije (ukoliko su izvedene; bez naknade)
 • kontinuirano osvježavanje baze Čestih pitanja i odgovora

e-sindikat Premium PLATINUM

do 15.000 članova – 3.000,00€ (+PDV)/mjesečno

Isprobajte 45 dana besplatno
 • korištenje aplikacije do ugovorenog broja članova
 • korištenje svih modula: BASIC + e-Blagajna, e-Obrasci, e-Dokumenti, e-Događanja, e-Natječaji i e-Edukacije
 • 1TB prostora za pohranu podataka
 • modifikacija aplikacije prema posebnom zahtjevu Sindikata
 • redovno održavanje aplikacije uz periodičke nadogradnje
 • prioritetna tehnička podrška unutar radnog vremena i prioritet u rješavanju svih problema.
 • dodavanje novih značajki i funkcionalnosti aplikacije (ukoliko su izvedene; bez naknade)
 • kontinuirano osvježavanje baze Čestih pitanja i odgovora

e-sindikat Premium UNLIMITED

Neograničeno članova – cijena po dogovoru/mjesečno

Isprobajte 45 dana besplatno
 • korištenje aplikacije do ugovorenog broja članova
 • korištenje svih modula: BASIC + e-Blagajna, e-Obrasci, e-Dokumenti, e-Događanja, e-Natječaji i e-Edukacije
 • min. 1TB prostora za pohranu podataka, proširivo prema potrebi
 • modifikacije aplikacije prema posebnom zahtjevu Sindikata
 • dodavanje novih modula, značajki i funkcionalnosti prema posebnom zahtjevu Sindikata
 • prioritetna i napredna tehnička podrška korisnicima u realnom vremenu
 • redovno održavanje aplikacije uz periodičke nadogradnje
 • kontinuirano osvježavanje baze Čestih pitanja i odgovora

*Prije aktiviranja besplatnog perioda korištenja odabranog Premium paketa Sindikat treba potpisati standardni Ugovor o korištenju aplikacije u kojem se zaštite sva prava Sindikata (njegovih podataka i baze članova Sindikata) i koji se može raskinuti bez penala 15 dana prije isteka roka od tih 45 dana. Postupak za raskid Ugovora bez penala je jednostavan: administrator Sindikata pošalje ispunjen i ovjeren „Zahtjev za raskid ugovora“ od ovlaštene osobe Sindikata s ovlaštene e-mail adrese (koja je navedena u Ugovoru). Isti treba biti dostavljen nama mailom u navedenom roku, ne dužem od 30 dana od potpisa ugovora. Da klijent ne bi zaboravio u tom roku (30 dana) da ima pravo na raskid Ugovora bez penala, svakih ćemo 5 dana poslati mail s upitom da li ste zadovoljni korištenjem aplikacije e-Sindikat i s priloženom Izjavom za raskid Ugovora. I zadnja obavijest će biti upućena dan prije isteka tog ugovornog roka. Ako ni nakon toga klijent ne pošalje potpisanu Izjavu, protekom zadnjeg dana tog roka od 30 dana automatski stupaju na snagu sve odredbe iz Ugovora i počinje teći ugovorni rok od 12 mjeseci korištenja aplikacije. Nakon isteka roka od 45 dana besplatnog korištenja i 12 mjeseci plaćanja usluge prema Ugovoru, nastavlja se redovno pružanje usluge i sva prava po Ugovoru, samo sad je plaćanje mjesec za mjesec i raskid Ugovora se može tražiti za bilo koji naredni mjesec slanjem (do 15. u tekućem mjesecu za idući mjesec) ispunjene i potpisane Izjave o raskidu Ugovora s ovlaštene e-mail adrese Sindikata.

Digitalizirajte svoje poslovanje aplikacijom e-Sindikat

Ispunite Obrazac: Želim 45 dana besplatnog korištenja Premium ili BASIC paketa aplikacije e-Sindikat prema Vašim potrebama i mi ćemo Vas kontaktirati oko daljnjih koraka.

Prvo ćemo Vam poslati prijedlog Ugovora o najmu aplikacije e-Sindikat koji će ovjeriti Vaše ovlaštene osobe da zakonski zaštitimo Vaš položaj, Vaše podatke i Vaše članove.
Potom ćete nam dostaviti bazu vaših članova u Excel formatu, koju ćemo mi unijeti u vašu verziju aplikacije te Vam dostaviti pristup na istu.
Poslat ćete nam popis ovlaštenih osoba (administratora i vodstva Sindikata) i njihove e-mail adrese, a mi ćemo izraditi njihove vjerodajnice i pristupe na aplikaciju.
Također ćemo Vam dostaviti sve upute o korištenju aplikacije e-Sindikat za administratore i članove Sindikata, da se aplikacija može početi koristiti odmah od prvog ugovornog dana.
Čim odradimo ove navedene radnje, možete početi uživati u potpunoj digitalizaciji Vaše komunikacije i administracije poslovanja Sindikata.
Uvedimo Vas u novo doba digitalnog poslovanja vašeg Sindikata.

Stojimo na raspolaganju za sva pitanja.

Želim 45 dana besplatnog korištenja Premium paketa aplikacije e-Sindikat

Odaberi svoj Premium paket*

do 500 članova

do 1.500 članova

do 5.000 članova

do 15.000 članova

neograničen broj članova

Na poslane upite odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku.